Predstavljamo tjednik Rusinske nacionalne manjine Ruske slovo

Novinsko-izdavačka ustanova "Ruske slovo" počela je sa radom 15. lipnja 1945. godine, kada je u Ruskom Krsturu počeo da izlazi nedeljni list "Ruske slovo", a kasnije i druga izdanja na rusinskom jeziku.  

Danas NIU "Ruske slovo" moderna ustanova, registrirana za izdavanje novina, časopisa, knjiga, brošura, glazbenih i video izdanja. Rezultat osam desetljeća razvoja NIU "Ruske slovo" su: časopis za djecu "Zagradka", multimedijalni časopis za mlade MAK, tjednik u boji "Ruske slovo", časopis za književnost, kulturu i umjetnost "Švetlosc", redakcija knjiga i online izdanja, kao što su web portal Ustanove i novinska agencija "Rutenpres".Tjedni list na rusinskom jeziku "Rusko slovo" ("Ruske slovo") pod današnjim nazivom izlazi od 1945. godine. Prvi broj izašao je 15. juna 1945. u Ruskom Krsturu, ali naše novine gotovo u svemu osim u nazivu baštine tradiciju "Ruskih novina" koje su od 1924. do Drugog svjetskog rata objavljivale Rusinsko narodno prosvjetno društvo.  U "Ruskom slovu", iz broja u broj, desetljeće za desetljećem, generacije rusinskih novinara bilježile su i tumačile sve što se događalo u životu rusinske nacionalne zajednice u bivšoj Jugoslaviji, posebice u Bačkoj, Sremu i Podunavlju, gdje su Rusini živjeli. žive stoljećima, kao i događanja u društvu i svijetu oko nas.
Glavna konstanta "Ruskog slova", od prvog broja do danas, osim informiranja, obrazovanja i zabave čitatelja, što su glavne zadaće medija u najopćenitijem smislu, ako ne i s većom pozornošću, čuva rusinskog nacionalnog identiteta i doprinosi njegovom razvoju i obogaćivanju. Prije svega, očuvanjem i njegovanjem rusinskog književnog jezika, ali i promicanjem i afirmacijom svih vrijednosti koje ga čine - od obrazovanja na maternjem jeziku, tradicionalne, suvremene i akademske kulture, duhovnosti, preko interpretacije i približavanja publici institucionalnog okvira koji to omogućuje, amaterizmu i društvenom aktivizmu s „rusinskim predznakom". U tom poslanju „Rusko slovo" nije isključivo niti samodovoljno, već otvoreno svakom stavu ili drugačijem mišljenju koje doprinosi boljem razumijevanju život i svijet oko nas.
Financira se iz proračuna Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama.