Subotička Kalvarija na Veliki petak

HRVATSKE NOVINE
Typography

Subotička je Kalvarija smještena između Bajskog groblja i crkve Isusova Uskrsnuća u Subotici i vjerski je objekt koji služi cijelom gradu. Kapela Žalosne gospe na Kalvariji koja je podignuta 1878. je sa 14 postaja križnoga puta. 

         

Treća je od kalvarija sagrađenih u Subotici. Prva je sagrađena 1758. trgu pred današnjom franjevačkom crkvom.Graditelji su bili izvjesni Futo i Pal Oskolas.
Treća, ujedno i današnja lokacija izabrana je tada. Stara je kalvarija srušena 1864.. Vjernici su te 1864. gorljivo gradili novu kalvariju, unatoč svim vremenskim nepogodama. Sa stare srušene kalvarije koristilo se materijal za novu. Prenosili su opeku i materijal na golim rukama i na zaprežnim kolima. I dok nije bila gotova, Subotičani su ju pohodili. Dugo je bila samo simbolički označena postaja. Novo uređenje treće kalvarije bilo je 1877. godine. Obitelji mjesnih Hrvata, Mukić i Malagurski podigle su kapelu Žalosne Gospe. Iste se godine počelo prikupljati darove da se izgradi kalvarija. Zgotovljena kalvarija blagoslovljena je 3. veljače 1880. godine.
Da se podsjetmo Križnog puta na subotičkoj Kalvariji 2019., koji možete pogledati ovdje na na portalu na  http://www.hnl.org.rs/nova/videos/3044-veliki-petak-na-subotickoj-kalvariji