Predstavljamo tjednik Hrvatske nacionalne manjine Hrvatska riječ

HRVATSKE NOVINE
Typography

Novinska izdavačka ustanova „Hrvatska riječ“ prva je profesionalna institucija Hrvata u Srbiji, osnovana Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine 2002. godine, s ciljem informiranja  pripadnika hrvatske nacionalne manjine na hrvatskom jeziku. 

 

Prvi broj „Hrvatske riječi“ je izašao 31. siječnja 2003. godine. Tjednik „Hrvatska riječ“ izlazi u nakladi od 1500 primjeraka i distribuira se u Vojvodini, a Izdaju mjesečni podlistak za djecu „Hrcko“ od 2003. godine i  mjesečni podlistak za mlade „Kužiš?“ od 2007 .godine. 
NIU „Hrvatska riječ“ se financira iz mjesečnih dotacija Pokrajinskog tajništva za kulturu i  javno informiranje i  iz vlastitih prihoda. Trenutačno u NIU „Hrvatska riječ“ radi 17 uposlenika i oko 100 vanjskih suradnika.
Tjednik „Hrvatska riječ“ vam je dostižan na  http://www.hrvatskarijec.rs