Trideset godina od osnutka Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini: Prvi predsjednik DSHV mr. Bela Tonković

HRVATSKE NOVINE
Typography

Ostaće zabilježeno da je DSHV u svojoj 30. godišnjoj povijesti imao tri predsjednika koji su obnašali fukcije pod različitim povijesnim i političkim uvjetima, te se to mora uzeti u obzir kada se vrednuju rezultati koje su postigli, što možete pročitati u tri nastavka.   

 

Prvi predsjednik Bela Tonković je obnašao od osnutka do 2003.,  a poslije njega je dipl. inga. Petra Kuntića bio na funkciji  od 2003.-2015.,  2015. izabran je i treći predsjednik publicista i ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov.
 
Prvi predsjednik DSHV mr. Bela Tonković
Prvi predsjednik DSHV od početka obnašanja funcije vodio je Miloševiću oporbenu politiku, priključujući se proeuropskim, regionalnim i srodnim nacionalnomanjinskim strankama. 
U prvoj polovici 1990-ih razvio je široku diplomatsku aktivnost na upoznavanju javnosti s kršenjima ljudskih i manjinskih prava kojima su izloženi vojvođanski Hrvati, napose u Srijemu. Sudjelovao je na mirovnim konferencijama o bivšoj Jugoslaviji 1991–92., te u tijelima KESS-a. Bio je vijećnik općine Subotica (1991.-96. i 2000.–04. godine), zastupnik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine (2000.-20004. godine), dogradonačelnik grada Subotice od 2000.-2003. godine.
Na njegovu je inicijativu ponovno uveden hrvatski jezik u službenu uporabu u općini Subotica 1993. te u AP Vojvodini 2002.. Pridonio je pokretanju nastave na hrvatskom jeziku u školama u Vojvodini 2002. te osnutku nakladničke kuće Hrvatska riječ i istoimenog tjednika 2003..
DSHV se također uključio i u rad Federalne unije europskih manjina i uspostavio suradnju sa Hrvatima diljem svijeta, uključivši se u rad Hrvatskog svjetskog kongresa.
Za vrijeme obnašanja funkcije predsjednik mr Bele Tonkovića, DSHV-e je imao u červorogodišnjem mandatu 12 vijećnika u Skupštini grada Subotice, a nije nikada bio bez vijećničke grupe. DSHV-u je od prvih višestranačkih izbora pripalo mjesto dogradonačelnika grada Subotice sve do 2013. godine.
Ubrzo po osnutku DSHV je osnovao  podružnice u Subotici (tri), Somboru, Petrovaradinu. Osnovane su i mjesne organizacije DSHV a: Plavni, Kukujevcima, Novom Slankamenu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici, Sremskim Karlovcima, Baču, Sonti. Gat, Aleksandrovo, Mali Bajmak, Bajnat, Tavankut, Đurđin, Žednik, Mala Bosna, Svetozar Miletić, Bezdan, Bački Monoštor, Vajska, Sot, Gibarac, Ruma, Beška, Surčin...
Bele Tonković koji je obnašao tu fukciju od 1990. – 2003. godine kada je smijenjen.  Tijekom njegovih mandata bilo je više pokušaja smjene Bele Tonkovića. Da bi to uspjeli 2003. godine. Prvo je održana 6. srpnja 2003. godine Izvanredne skupštine Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koja je održana u Subotici, kada je za smjenu Bele Tonkovića s mjesta predsjednika stranke glasovalo je 122 izaslanika, a protiv njegove smjene s mjesta predsjednika DSHV-a bilo je 11 nazočnih.
Tonković je smijenjen s mjesta predsjednika stranke jer su ga njegovi najbliži suradnici optužili da je posljednjih godina "postao kočnica jedinstvu hrvatske zajednice u SiCG", te da je odgovoran za pad popularnosti stranke, za poraz na izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće
I.Z.
 
Powered by WordPress.