Izbori za Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji: Izabrano novo Vijeće

Politika
Typography

Elektorska skupština za izbor V. saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji održana je 13. studenog u Domu Narodne skupština Republike Srbije u Beogradu. 

Lista „HRvati i dalje ZAjedno“ je bila jedina izborna lista na izborima za novi V. saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Od nazočna 83 elektora, njih 80 je glasovalo za listu „HRvati i dalje ZAjedno“. 
Jasna Vojnić, predsjednica HNV-a je ovom prigodom rekla: „Više terenskog rada, informativnih i edukativnih susreta s ciljem obnove zajednice pridonijet će da institucije koje smo u proteklom razdoblju izgradili uistinu dobiju svoj smisao. Umrežavanje hrvatske akademske zajednice, stručnjaka, studenata, gospodarstvenika, jačanje mladeži i manifestacija mora se staviti među prioritete. U razdoblju koji je pred nama fokus također trebamo usmjeriti i na jačanje pozicija i povezanosti s Republikom Srbijom. Uključenost u institucionalni i politički sustav koji smo izborili mora nam biti pokretač dugo iščekivane integracije u lojalne i zadovoljne građane Srbije koji snažno čuvaju i njeguju svoj nacionalni identitet. Odnos kakav smo izgradili s Republikom Hrvatskom mora se preslikati i na našu domicilnu državu Srbiju,
Kako bi se svi veliki planovi i projekti mogli realizirati u V. sazivu neminovno će biti usmjeriti se na osnivanje razvojne agencije i podizanje njezinih kadrovskih kapaciteta. HNV i u V. sazivu mora biti institucija otvorenih vrata i mobilnog ureda, koja okuplja ljude svih obrazovnih skupina, dobi i socijalnog statusa, gdje se otvoreno razgovara o problemima uz puno međusobno povjerenje. V. saziv HNV-a će i dalje biti stjecište svih onih kojima je do napretka i razvoja hrvatske zajednice stalo, 'košnica' ljudi koji kreiraju razvojne programe unutar zajednice, centar koji ima plansko djelovanje spram mladih, sol Republike Hrvatske, bogatstvo Republike Srbije i oslonac koji skrbi o Hrvatima iz svih krajeva zemlje u kojoj živimo.“
Od ukupno 23 nacionalne manjine u Republici Srbiji, u neposredne izbore na  izbore išlo 19 nacionalnih manjina (albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, češka, ruska), a u posredne 4, i to hrvatska, makedonska, crnogorska i goransku.
 
Novi vijećnici su: Jasna Vojnić (nositeljica liste), Nevena Baštovanović, Nataša Stipančević, Tanja Dulić, Margareta Uršal, Karolina Bašić, Ninoslav Radak, Vojislav Temunović, Lazar Cvijin, Marinko Katić, Denis Lipozenčić i Miroslav Kujundžić (Subotica); Mira Tumbas, Ljubica Vuković Dulić i Slavko Benčik (Tavankut), Matilda Pelhe (Mala Bosna), Josip Bako (Đurđin), Martina Kopunović (Žednik), Snežana Periškić i Željko Šeremešić (Monoštor), Tomica Vuković (Sombor), Mata Zec (Sonta), Mladen Šimić (Vajska), Vera Hornjak (Petrovaradin), Dario Španović (Srijemska Mitrovica), Hristina Štimac (Ruma), Darko Menđan (Sot), Snežana Pupić (Batrovci) i Nikola Pavlić (Starčevo).