Izbori za V. saziv Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji: DSHV je započeo prikupljanje potpisa za elektore, a DZH ne

Politika
Typography

Sada, nakon četiri godine od zadnjih izbora za Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji  (HNV), najvažnija zadaća za hrvatsku zajednicu su izbori za novi saziv HNV koji će se održati 13. studenog. 

  Da bi izbor novog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji uopće mogao biti moguć potrebno je da na elektorskoj skupštini bude nazočno najmanje šezdeset elektora. Demokratski savez Hrvata u Vojvodiini (DSHV) je započeo prikupljanje potpisa za elektore za V. saziv Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji. Kako naš portal nezvanično saznaje druga stranka Demokratske zajednice Hrvata (DZH) neće prikupljati potpise za elektore.