Demokratska zajednica Hrvata: Položaj hrvatske zajednice u Republici Srbiji može se riješiti isključivo zajedničkim djelovanjem i suradnjom s institucijama

Politika
Typography

Demokratska zajednica Hrvata u Republici Srbiji, kao aktivni sudionik političkog života domicilne države i istodobno, djelatni predstavnik interesa hrvatske manjinske zajednice u Srbiji, primjećuje kako su u posljednje vrijeme u javnost izašle teme i pitanja koja znatno utječu na položaj naše zajednice, ali istodobno i na uzajamne odnose dvijudržava.  

Naš e je čvrsto stanovište da se pitanja takve naravi trebaju rješavati u otvorenom, pravodobnom i staloženom, ne-politiziranom dijalogu s predstavnicima nadležnih institucija Republike Srbije, uz potporu Republike Hrvatske koja na isti način ostvaruje dijalog s predstavnicima srpske manjinske zajednice.
Demokratska zajednica Hrvata ne vidi koristi od političkog pristupa koji takva pitanja i teme - spomenut ćemo, primjerice, tzv. bunjevački jezik ili neprihvatljive ocjene o podrijetlu hrvatskog jezika u školskim udžbenicima - tematiziraju isključivo medijskim putem, otklanjajući izravan i pravodoban dijalog s nadležnim institucijama i resorima.
Ne vjerujemo da politika nepresušnih medijskih „žalopojki“ može pridonijeti rješavanju tih pitanja i u široj slici, osnažiti kvalificiranost naše zajednice za ravnopravan i otvoren dijalog. Ako smo umjesto suradnje i dijaloga s ovdašnjim institucijama, što nesporno želi i podržava Republika Hrvatska, suočeni samo s kritičkim medijskim napadima na te institucije, tada teško da hrvatska zajednica može očekivati pozitivne i korisne uzvratne poteze.
Podsjećamo da su neka od spomenutih pitanja prisutna u javnosti već nekoliko desetljeća - primjerice, bunjevačko pitanje, a čak ni pitanje negiranja hrvatskog jezika nije od jučer - uz nesporni izostanak djelatnog i proaktivnogpristupa od strane sadašnjeg nominalnog i formalnog vodstva hrvatske manjinske zajednice. Povrh svega i u pitanjima ko ja se tiču provedbe međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina – primjerice, zastupljenost u različitim razinama vlasti u Republici Srbiji – izostao je aktivan pristup na temelju koordinacije unutar hrvatske zajednice, što je rezultiralo upravo izostankom sudjelovanja naših manjinskih predstavnika u izvršnoj vlasti, s izuzetkom pojedinih slučajeva u pokrajinskoj vladi AP Vojvodine, a i to više kao znak dobre političke volje srpske strane nego li kao rezultat izbornih rezultata.
Demokratska zajednica Hrvata ne razumije i ne može prihvatiti politički pristup koji s jedne strane otvoreno, pa nerijetko i žestoko, kritizira političku praksu u Srbiji – koje smo, naravno, posve svjesni – a istodobno očekuje pozitivne iskorake vlasti spram hrvatske zajednice. Primjer djelovanja vodstva srpske zajednice u Hrvatskoj govori upravo suprotno – dijalog otvara vrata, dijalog rješava sporna pitanja, dijalog unapređuje položaj manjinske zajednice.
Medijska „buka“, koja na kraju nerijetko završava čak i kritikama na račun Republike Hrvatske, po ocjeni Demokratske zajednice Hrvata ne samo što ne rješava sporna pitanja, već stvara klimu u kojoj je otežano unapređenje uzajamnih odnosa dviju država, dakle posve je štetno i kontraproduktivno.
Demokratska zajednica Hrvata smatra nužnim intenziviranje komunikacije s predstavnicima institucija Republike Srbije, uz nastavak snažne potpore Republike Hrvatske, jer se otvorena pitanja položaja hrvatske zajednice u Republici Srbiji mogu riješiti isključivo permanentnim i zajedničkim djelovanjem i suradnjom s institucijama Republike Srbije, uz potporu Republike Hrvatske.
Posvećenost takom opredjeljenju i politici, kao načinu rješavanja problema s kojima se suočava hrvatska zajednica, ostaje čvrsto i trajno opredjeljenje Demokratske zajednice Hrvata u Republici Srbiji.
U Subotici, 28.10.2021. godine
Služba za medije DZH
 
Powered by WordPress.