Na Drugoj redovnoj skupštini Hrvatskog građanskog saveza za predjsednika izabran dr sc. Tomislav Stantić

Politika
Typography

Priopćenje Hrvatskog građanskog saveza prenosimo u cjelosti: „ Na Drugoj redovnoj skupštini Hrvatskog građanskog saveza koja je održana 15. septembra 2018. godine U Novom Sadu izabrano je novo rukovodstvo udruženja.             

Po drugi put, na period od dve godine, za predsednika HGS-a je izabran dr sc. Tomislav Stantić, a za članove/ce Izvršnog odbora: Stanko Krstin (Novi Sad), Vesna Zelenika (Sombor/Bezdan), Marija Srdić (Novi Sad), Igor Prka (Beograd) i Milovan Dunđer (Beograd).
Skupština je donela odluku da će Hrvatski građanski savez, uprkos izrazito nepovoljnoj atmosferi unutar zajednice Hrvata u Srbiji koju karakteriše manjak demokratskog kapaciteta, aktivno i dalje podržavati učešće svojih članova/ca u izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće koji će biti održani 4. novembra o.g.
Takođe, da će nastaviti i u narednom periodu pružati podršku svojim simpatizerima i istomišljenicima u prikupljanu potpisa za elektore i da će nastaviti da ohrabruje nove, mlade ljudi u zajednici da se po prvi put kandiduju i postanu elektori na izborima za HNV.
Kao organizacija koja je pokrenuta sa ciljem da radi na jačanju demokratskih procesa unutar hrvatske manjinske zajednice ali i društva u celini, rad na ostvarenju naše misije ocenjujemo i dalje kao izrazito težak, ali za nas jedini mogući.
U Novom Sadu, 15. septembra 2018.“
Hrvatski građanski savez
dr sc. Tomislav Stantić
 
Powered by WordPress.