Intervju: mr Jasna M. Čordaš, predsjednica Hrvatskog kulturnog centra (HKC)- Novi Sad

HRVATI U SRBIJI
Typography

Sloga i suradnja  je jedan od temelja opstojnosti Hrvata u Republici Srbiji!  

 
Za početak razgovora molimo da nam se predstavite
mr Jasna M. Čordaš rođena sam 11.05.1962 godine u Sremskoj Kamenici. 
1981 god. završila sam Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu
1986 god diplomirala sam na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu,smjer mikrobiološki procesi
1993. god magistrirala na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje magistra Tehnoloških nauka.
Od 1987-2000 zaposlena sam u Poljoprivredna škola sa domom učenika-Futog
Od 1997-2000 pomoćnik direktora u Poljoprivredna škola sa domom učenika-Futog
2000- zaposlena sam u Tehničkoj školi „Paavle Savić“ u Novom Sadu
2000-2001 pomoćnik direktora u Tehničkoj školi „Paavle Savić“ u Novom Sadu
2006 v.d. direktor u Tehničkoj školi „Paavle Savić“ u Novom Sadu
Od 1997 -  god stalni član međunarodnog žirija za ocjenu inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla fest
Od 2000-2017 god član žiria za ocjenu kvaliteta vina, Rivica
Sa Školom sam vodeći učeničku kompaniju Uspješno realizirala više projekata i dobitnica sam niza nagrada i priznanja..
2014 godine osnivala sam NVO Bio Adria Alpe Pannonia sa sjedištem u Sremskoj Kamenici
2014 godine na inicijativu NVO Bio Adria Alpe Pannonia i Privredne komore Sombor a pod pokroviteljstvom Vlade AP Vojvodine osnivač sam Europski Klaster Alpe Adria Pannonia nazvan po Europskoj Regiji čiji je AP Vojvodina član od 2006 godine. U startu sam imenovana podpredsjednicom Upravnog odbora Klastera. Godinu poslije postajem predsjednica upravnog odbora klastera.
Klaster je u startu krenuo sa dva velika projekta suradnje unutar Dunavske regije projekt Danubio i suradnje Srijema i Srema projekta imena Syrmia ( Rimska provincija Syrmia Pannonia ), od 2019 godine učestvujemo u Europskim projektima i danas ih imamo u relazaciji 6 iz EU fondova Erasmus i Europa za Građane i građanke.
 
Predstavite nam Hrvatski kulturni centar iz Novog Sada. Koji je prvotni cilj osnutka? 
HKC NS osnovan je 05.04.2013 godine u Novom Sadu. Cilj osnivanja je unapređenje suradnje i razumjevanja u oblasti kulture, obrazovanja i unapređenja dobrosusjedskih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
HKC NS zbog smrti prethodnog prijedsednika i pandemije COVID 19, imao je pauzu u radu od skoro godinu dana. Kako skupština nije mogla biti održana u navedenom periodu izgubili smo službene prostorije koje su bile na adresi Bulevar Mihajla Pupina 25 a dodjeljene su od strane AP Vojvodine ( Zbog potreba Pokrajne svi smješteni u toj zgradi – više nevladinih organizacija su i iseljeni iz toga objekta )
Skupština HKC NS održana je polovinom lipnja mjeseca, kada je izabran novi Upravni odbor. Na kostitutivnoj sjednici Upravnog odbora za novu prijedsednicu HKC NS izabrana je mr Jasna M. Čordaš. 
 Ovom prilikom želim zahvaliti članovima Skupštine i članovima Upravnog odbora na ukazanom povjerenju.
 
Koliko sekcija planirate formirati u hrvatskom kulturnom društvu?
Kako sam tek preuzela funkciju, za početak rješavam administrativne stvari. HKC NS je bez svog prostora gdje bi smo se okupljali i realizirali predviđene aktivnosti. Zahtjev za dodjelu novog prostora je poslat Komisiji za raspored i opremanje službenih zgrada i poslovnih prostorija, pri AP Vojvodini. Uskoro očekujem odgovor, jer bez prostora vrlo malo šta može da se odradi na kvalitetan način. Nakon što riješimo pitanje službenih prostorija, pokrenućemo i veće projekte i aktivnosti. Sa razvojem kapaciteta razvijaće se i sekcije, za početak literarna, likovna, muzička, etnografska ....
Takođe planiramo raditi i različite edukacije vezane za kulturu i kulturno nasleđe Hrvata u Novom Sadu, ali i u Vojvodini i Srbiji.
Planiramo potpisati Memorandum o suradnji sa Fondacijom Ban Josip Jelačić, sa HKUD ovima na teritoriji Novog Sada i Sremskih Karlovaca.
Uspostaviti suradnju naravno sa Hrvatskim Nacionalnim Vijećem te sa drugim HKC-ima u RS, konzulatom, ambasadom u RS, kao i sa pojedinim županijama, gradovima, općinama, raznim institucijama, fakultetima i kulturnim organizacijama i nevladinim udrugama  iz RH.
 
U narednom periodu koji su vam projekti koje želite realizirati? 
Planirani projekti su nam Božićni koncert povodom 220 godina rođenja i krštenja Hrvatskog Bana Josipa Jelačića, u crkvi Sv. Jurja u Petrovaradinu.
Zatim nastavak projekata Hrvatski spomenici kulture u zagrljaju Dunava ( poznati Hrvati)
I Katoličke crkve u NS i Sremskim Karlovcima –II dio.
Uključili smo se u natječaj koji vode Ante i Ankica Karačić iz Berlina. ( dole tekst konkursa)
MEDJUNARODNI LIKOVNO-LITERARNI NATJEČAJ 2022.
ISERLOHN-ESSEN-ZAPRESIC-PODGORAC-SOVIĆI-NOVI SAD
Tema: MUDROST OSMIJEHA A NE PODSMIJEHA-...........
Natjecaj se raspisuje za djecu Hrvata iz iseljeniŠtva i djecu iz Hrvatske u dobi od 1 .do 8. razreda osnovne skole(iz Njemacke do 12 razreda)  Izlozba lokovnih i literarnih radova hrvatskih uČenika iz cijelog svijeta odrŽat ce se u Njemačkoj, Hrvatskoj i BiH pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika, a u suradnji Hrvatski Glas Berlin, Matice hrvatske za Ruhrsko podrucje,OS. LJ.Gaj Zapresic, OS.Hinka Juhna Podgorac kod Djakova, OS.Stipan Vrljić Sovići BiH i HKC NOVI SAD.  Proglšenje najboljih likovnih radova bit ce u Gradskoj galeriji u Iserlohnu do kraja ožujka 2022 godine, a literararnih do kraja travnja 2022 godine. U likovnom djelu natjecaja nagradjuje se tri likovna rada  od 1 do 4 razreda i od 5 do 8 razreda. U literarnom dijelu nagrađuje se po tri rada za svaki razred od 1 do 8 razreda (iz Njemačke do 12.razreda)
KATEGORIJA LIKOVNIH RADOVA
Tehnika:kombinirana tehnika,kolaz,tus flomaster...Format:A 4 Rok prijave 15 veljače 2022 godine. Svaki rad na poledjini treba da sadrži sledeće podatke:
-ime i prezime
-razred
-adresa i naziv skole
-e-adresa
-ime i prezime mentora
(Podaci na poledjini trebaju biti ispisani citko ,velikim tiskanim slovima)
-Ispod 5 radova moze se slati na email a.karacic@gmx.de
-Postom radove slati na adresu ANKICA I ANTE KARACIC ,Stormstr.3 58640
ISERLOHN DEUTCHLAND
KATEGORIJA LITERARNIH RADOVA-PJESMA/SASTAV
Radovi treba da budu na hrvatskom jeziku,a ako su na nekom drugom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.
Dozvoljene su sve forme i duzine literarnih radova.Svi radovi trebaju biti pisani  u Word doc formatu, velicine fonta 11,u pismu Times New Roman
Rok prijave :15.veljace 2022 .godine
Svaki rad treba sadrzavati slijedece podatke
-ime i prezime učenika
-razred
-drzava adresa i naziv skole
-email adresa
-ime i prezime mentora/ice
Radove slati na e-adresu Jadranka Gradac
uprava@matica-hrvatska-ruhrgebiet.de;loebbert-gradac@t-online.de
Nagradjuju se tri literarna rada za svaki razred od 1 do 8-12 razreda. Posebno se ocijenjuju pjesme a posebno sastavi.Posebno se ocijenjuju literarni radovi iz Hrvatske,BiH i Srbije a posebno iz drugih zemalja.
Svi radovi iz Srbije mogu se poslati na hkc.ns.0@gmail.com
Ili poštom na adresu Bulevar patrijarha Pavla 18, Novi Sad
Medijski pokrovitelj:Hrvatski Glas Berlin
 
Kako vidite budućnost Hrvatskog kulturnog centra- Novi Sad?
Mislim da HKC NS ima lijepu budućnost, s obzirom na ciljeve i aktivnosti koje smo i ćemo postaviti pogotovo u međunarodnoj suradnji.
Za početak imamo uskoro dogovoren sastanak sa Zakladom Vrhbosanske Nadbiskupije, a planiramo i mnoge druge. Kada budu realizirane obavestićemo Vas o tome.
Također uspostavili smo suradnju i sa više Udruženja Gradišćanskih Hrvata iz Austrije, Mađarske i Slovačke te planiramo suradnju i sa Hrvatskim svijetskim kongresom.
 
Ima li Hrvatski kulturni centar potporu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (HNV)? Da li ste zadovoljni sredstvima koje ste dobili na natječaju HNV?
HKC NS još nije uspostavio suradnju sa HNVom  ali naravno očekujemo dobru suradnju šta je i normalno s obzirom na planirane aktivnosti i projekte za koje smatramo da je logično da ih radimo koordinirano i zajedno.
  Telefonski kontakt   sa tajnikom je uspostavljen  i bilo je dogovoreno da ćemo poslije 20.09.2021 godine zakazati sastanak sa prijedsednicom HNVa gđom Jasnom Vojnić, do toga još nije došlo. Kako sam cjeli listopad službeno u inozemstvu, ponovo ćemo kontaktirati i  pismeno zatražiti prijem u prvoj polovini sudenog. Nadam se da i druga strana želi suradnju. Nakon toga ću moći detaljnije da ukažem na stupanj i vrstu potpore koju smo dobili od HNVa u RS.
Što se tiče finansija po dva projekta koje smo poslali na natječaj, svakako nisu ni približno dovoljna ni za redovan rad a ni za aktivnost koja je bila predviđena, „Božićni koncert u povodu rođenja i krštenja hrvatskog Bana Josipa Jelačića“.
HNV u RS, nije niti će biti jedini izvor finansiranja HKC NS, već sam u biografiji navela da radim međunarodne projekte na koje i mislim da se oslanjam u radu HKC NS, kao i na donacije od pojedinih Županija iz RH, kao i Hrvatske dijaspore.
 
Po Vašem mišljenju jesu li Hrvati u Srbiji sačuvali svoj identitet?
Na identitetu Hrvata u Srbiji treba puno raditi, jer smo upravo nevidljivi, posebno Hrvati izvan Tavankuta i Subotice, čime se stiče potpuno pogrešan utisak u RH.
Nacionalni identitet je upravo u nadležnosti HNV koji bi trebao time da se bavi, kao i upisom svih Hrvata iz RS u manjinski birački spisak ( danas je upisano oko 22500 ), kako bi smo bili vidljivi prvo za RS,a onda i za RH. Samim tim bi smo ostvarili i veća prava u RS.
HKC NS će se baviti očuvanjem i unapređenjem kulture Hrvata u najširem smislu te riječi, to znači da ćemo pokušati dat i naš doprinos u očuvanju identiteta Hrvata u Republici Srbiji.
 
Što biste poručili pripadnicima hrvatske zajednice u Srbiji?
Za početak bih im poručila da se upišu u manjinski birački spisak, da izađu na izbore u RS za HNV, kako bi smo mogli ostvariti svoja prava u RS. Da ne dozvole političke podjele Hrvata, kako bi smo bili snažniji i sačuvali svoj nacionalni identitet ma gde bili.
Sloga i suradnja  je jedan od temelja opstojnosti Hrvata u Republici Srbiji!
 
Razfovarao: z Ifković