Lazar Cvijin: Odgovor na analizu koja to nije

HRVATI U SRBIJI
Typography

Odgovor Lazara Cvijina predsjednika Izvršnog odbora HNV povodom objavljenog teksta 27. rujna na portalu Hrvatske novine vijesti „Analiza natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji“  

Povodu objavljenog teksta „Analiza natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji“ Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji radi cjelovite istine čitateljima objavljuje pojedinosti raspodjele sredstava po objavljenom natječaju za sufinanciranje rada hrvatskih udruga za 2021. godinu.
Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji u okviru povjerenih mu ovlasti čini velike napore u kvalitativnom pomaku na bolje u svim područjima, pa tako i u dijelu sufinanciranja hrvatskih udruga u
Republici Srbiji. S tim u svezi, natječaj je samo mali dio onoga što se čini kako bi se pomogao rad naših udruga. Svjesni smo da su potrebe mnogo veće od realnih mogućnosti te iz tih razloga može biti razumljivo nezadovoljstvo s količinom sredstava, ali moramo naglasiti kako su oni u zadnjih nekoliko godina značajno povećana dodatnim naporima HNV-a iz Republike Hrvatske.
Ne želeći ulaziti u namjeru autora objavljenog teksta zahvaljujemo se na prilici i poticaju da se podrobnije pojasni kako su sredstva koje HNV dodatno osigurava za udruge kulture raspoređena prema principu pozitivne diskriminacije udrugama iz manjih mjesta i mjesta u kojima je zajednica organizirana u manjem obimu i u manjem broju udruga.
U uvjetima natječaja je jasno definirano da „pravo sudjelovanja imaju registrirane hrvatske udruge koje djeluju u Republici Srbiji“. Brojnost Hrvata u određenim područjima na žalost ne prati proporcionalno i njihova organiziranost kroz rad udruga. Hrvatsko nacionalno vijeće je svjesno tog problema i čini određene korake i u smjeru da se to promijeni. Iz tog razloga je, na primjer, osnovana Fondacija „Antun Gustav Matoš“ s ciljem poticanja organiziranja hrvatske zajednice u Beogradu. Hrvatsko nacionalno vijeće ne može nikome zabraniti niti narediti da osnuje udrugu. Ono što može i što čini je valorizacija rada i kvalitete programa koji određena udruga provodi radi zaštite, očuvanja i predstavljanja kulturne baštine Hrvata u Republici Srbiji. U toj svojoj ocjeni uvijek radi jednu vrstu pozitivne diskriminacije spram udruga koje su iz sredina gdje je je sve manje Hrvata i koji nemaju dovoljno kadrovskih kapaciteta. Kada bi se išlo po kriterijima broja aktivnosti, manifestacija, broja odjela i članstva, raspodjela bi morala ići u još većoj mjeri u korist udruga iz Subotice i okolice. Tako na primjer, HKC „Bunjevačko kolo“ sa svojih 7 odjela i više od 300 članova ima godišnje 11 manifestacija i više od 20 javnih nastupa. Slična je situacija i s HKPD-om „Matija Gubec“ iz Tavankuta. Ovakve činjenice treba imati u vidu kada se radi „analiza“, te umjesto neutemeljene i tendeciozne kritike zaključiti da je po natječaju svim udrugama u Subotici, kojih ima 31 (56.6% svih udruga) dodijeljeno 1.700.000,00 din (odnosno 56,6% od cjelokupnog iznosa), a udrugama izvan Subotice, kojih ima 29 (43,4%) 1.300.000,00 din (odnosno 43,4% od cjelokupnog iznosa).
Dakle, Hrvatsko nacionalno vijeće je zanemarilo broj članova u pojedinim udrugama, broj manifestacija odnosno aktivnosti, svakodnevni rad odjela s članovima udruga i na koncu broj elektora koji su zaslužni za IV. saziv HNV-a (najviše iz Grada Subotice, njih 48) te se isključivo rukovodilo principom pozitivne diskriminacije kako bi i manje udruge dobile šansu jednake participacije u očuvanju hrvatskog identiteta na ovim prostorima.
Jedan od razloga manjeg broja sudionika na natječaju je vjerojatno i situacija prouzročena situacijom s Covid19 pandemijom uslijed koje su neke udruge privremeno prekinule rad ili odustale od pojedinih manifestacija (npr. od trinaest srijemačkih udruga apliciralo je samo 5). Jasno je da postoje i drugi problemi zbog kojih su aktivnosti udruga smanjene. Hrvatsko nacionalno vijeće to prati i nastoji pomoći i kada su u pitanju savjeti prilikom pisanja projekata, podrška inicijativama za uređenje prostora, organiziranje gostovanja i drugo.
Podrška projektima u kojima se traže sredstva za redovitu djelatnost proistekla je iz zahtjeva samih udruga iznesenih prilikom ispitivanja stanja i potreba udruga na samom početku mandata HNV-a 2019. godine. U tom zahtjevu su gotovo sve udruge istaknule problem osiguravanja sredstava za plaćanje računa za komunalne troškove, zakup, knjigovođu i dr., jer je to u ostalim natječajima onemogućeno. Otuda i toliki broj projekata baš za tu namjenu. No, to ne znači da se ti projekti ne moraju pravdati. Naprotiv, jasno se mora računima dokazati svaki trošak koji je naveden u projektu po toj osnovi.
I na kraju osvrt na navodni sukob interesa predsjednika Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća. Iako obavljam i druge dužnosti, nadoknadu dobivam samo kao predsjednik Izvršnog odbora HNVa.
Rad kao predsjednika HKC-a „Bunjevačko kolo“ i upravitelja Fondacije „Cro-Fond“ je volonterski.
Uvjeren sam da veliki broj ljudi iz naše zajednice zna koliko se svakodnevno radi u HKC-u – veliki broj članova, veliki broj aktivnih odjela za posljedicu ima velike troškove komunalija i ostalog. Za ovakve je troškove potrebno osigurati oko milijun dinara i zato je projekt bio usmjeren za pokrivanje tih troškova.
Fondacija „Cro-Fond“ stavlja prioritet u svom radu na projekt usmjeren prema gospodarstvenicima hrvatske zajednice. Svjedoci smo da je upravo on izazvao veliku zainteresiranost i podršku sviju, a krajnji je cilj osiguravanje prosperitetnog fonda za naše gospodarstvenike. U tijeku je realizacija projekata iz područja obrazovanja, a uskoro će biti realiziran i projekt pomoći u tehničkom opremanju udruga. U planu je i pokretanje projekta socijalne skrbi za najugroženije pripadnike naše zajednice.
Dakle, iznosi dodijeljeni dvjema udrugama kojima sam na čelu i te kako su opravdani i primjereni aktivnostima koje one ostvaruju i nisu posljedica bilo kakvog protežiranja.
Što zaključiti iz svega?
Hrvatsko nacionalno vijeće ne dodjeljuje sredstva pristrano, nego na osnovi analize stanja u udrugama naše zajednice kao i strateškim pravcima zacrtanim Platformom „Hrvati ZAjedno“
Hrvatsko nacionalno vijeće sredstva dodjeljuje po principu pozitivne diskriminacije manjim udrugama.
Hrvatsko nacionalno vijeće će uvijek poticati rad udruga i činiti sve što može za opstanak i što kvalitetniji rad.
Ne treba zloupotrebljavati riječ „analiza“ kada ona to nije.
Predsjednik Izvršnog odbora