Analiza rezultata natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji (1)

HRVATI U SRBIJI
Typography

U prilogu možete pročitati analizu rezultata natječaja Hrvatskog nacionalnog vijeća, a u narednom periodi i analize drugih autora.  

Iz izjave glavnog za kulturu svih Hrvata u Republici Srbiji, a u reportaži Dnevnika na hrvatskom jeziku RTV2 od 17. rujna 2021. godine moglo se čuti da je od 3,000.000 (tri milijuna) dinara 2,700.000 (dva milijuna i sedamsto tisuća) dato udrugama u Subotici i okolici, a 300.000 (tristo tisuća) ostalim udrugama!
Sada su objavljeni zvanični rezultati ovog natječaja i nije baš tako, ali su se pokazale neke još daleko gore stvari!
Naime, uz ogromnu nesrazmjeru dodjele sredstava u odnosu Subotica i okolica – ostala Srbija, obzirom na brojnost Hrvata na tim područjima, pokazalo se i da je mali broj udruga uopće učestvovao na natječaju za dodjelu sredstava HNV-a, ali i da je među njima izuzetno  mali broj udruga koje su tražile sredstva za konkretne kulturne manifestacije. 
Ogroman dio novca dat je za „redovitu djelatnost“ i neke druge nedovoljno definirane stavke! 
Po kojim kriterijima HNV dodjeljuje 230.000 dinara za „sufinansiranje institucionalnih troškova“ HKC „Bunjevačko kolo“ i za „redovitu djelatnost“ 100.000 dinara CRO-FOND-u (predsjednik obe udruge je Lazar Cvijin, predsjednik IO HNV-a)!?
Simptomatično je i da je na natječaju sudjelovalo samo 36 od oko 60 registriranih hrvatskih udruga u Republici Srbiji, a posebno je simptomatičan prostorno-subetnički raspored tih udruga u odnosu na brojnost Hrvata u Repulici Srbiji i dodjeljena sredstva!!! 
Iz Subotice i okolice sudjelovalo je 18 udruga, iz Podunavlja 9 udruga te iz Srijema 5 udruga i po jedna iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina i Niša.
Konkretno, ovog puta od 3,000.000 (osiječkih) dinara udrugama iz Subotice i okolice dodjeljeno je 1,710.000 dinara, od čega 775.000 dinara za „redovitu djelatnost“ (bez definiranih  manifestacija)!
Pri tom su tri udruge sa izrazito bunjevačkim manifestacijama („Bunjevačko kolo“, „Festival bunjevačkih pisama“ i „Dužijanca“) dobile ukupno 640.000 dinara!!!
Udrugama iz Podunavlja dodjeljeno je 560.000 dinara, od čega 390.000 dinara za „redovitu djelatnost“ (bez definiranih manifestacija!). 
U cijelom Podunavlju u tjeku cijele godine je samo nekoliko kulturnih manifestacija koje su podržane od HNV-a („Razvoj tradicijske hrvatske kulture“, „Žensko tradicijsko češljanje“, „Lemeška Dužijanca“ i „Dani hrvatske kulture“) sa ukupno 140.000 dinara!
Udrugama iz Srijema dodjeljeno je 360.000 dinara, od čega 230.000 dinara za „redovitu djelatnost“ (bez definiranih manifestacija)! 
Jedine kulturne manifestacije u cijelom Srijemu za godinu dana koje je HNV podržao (sa po 40.000 dinara) su „O Hrvatima je reč“ i izdanje knjiga Irene Obradović i Stjepana Volarića!
Fondacija „A.G.Matoš“ iz Beograda je dobila svih 220.000 dinara za opremanje prostorija i izvođenje zanatskih radova.
„Udruga Banatskih Hrvata“ iz Zrenjanina je dobila svih 100.000 dinara za „redovitu djelatnost“, kao i udruga „Široko“ iz Niša 80.000 dinara, a „Hrvatski kulturni centar“ iz Novog Sada je dobio 20.000 dinara za „Božični koncert“.
I to je sve!!!
Što zaključiti iz ovoga?
Uz štošta drugo, tri krucijalne stvari:
- pristrasnost „bunjevačkih Hrvata“ u HNV-u (većina) pri finansiranju bunjevačkih manifestacija i onih udruga čiji su im predsednici bliski (poslušni), a u pitanju je novac koji pripada svim ovdašnjim Hrvatima, 
- odustajanje hrvatskih udruga od tražnje sedstrava od HNV-a obzirom da je gore navedeno stanje praksa koja traje više od deset godina unazad i
- općenitu nezainteresiranost i gašenje hrvatskih udruga u Republici Srbiji (osim onih u Subotici, čiji se broj stalno povećava)!
Ovo proizilazi iz toga što su sve hrvatske krovne institucije locirane u Subotici i u njima u ogromnoj većini zaposleni iz donjotavankutskog trokuta (Subotica i okolica). Posebno što je aktuelni saziv HNV-a  djelo jednog čovjeka, koji je kao predsjednicu HNV-a ustoličio blisku mu osobu, kao i većinu drugihkoji tako u svemu preglasavaju svoje neistomišljenike.
Za slijedeći saziv HNV-a to se ne smije nikako dogoditi!
 
          M Cakić