Zvonimir Perušić: Odgovor na neistinitu informaciju

HRVATI U SRBIJI
Typography

Priopćenje za javnost Zvonimira Perušića:  

„Zbog neistinite informacije objavljene na portalu Hrvatske riječi dana 15. rujna 2020. godine u rubrici Aktualno, pod naslovom „O aktivnostima koje pokušavaju otežati redoviti rad hrvatskih institucija“, sukladno odredbama Zakona o javnom informiranju i medijima zahtijevam da bez naknade, na istom mjestu, u istoj rubrici i u istoj opremi objavite moj odgovor.   

U predmetnom tekstu, potpisnici Jasna Vojnić, predsjednica HNV-a, Tomislav Žigmanov, ravnatelj ZKVH-a i Ivan Ušumović, ravnatelj NIU „Hrvatska riječ“ iznijeli su neistinite i nepotpune informacije, kojima se povređuje moje pravo ili interes da kao porezni obveznik pristupim informacijama od javnog značaja.
HNV-u, ZKVH-u, DSHV-u i Hrvatskoj riječi sam dostavio zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja. Čelnici ovih institucija nisu ovlašteni komentirati ili dovoditi u pitanje zakonom regulirano pravo bilo kojeg poreznog obveznika u Republici Srbiji, što ja svakako jesam, da stekne uvid u poslovanje javnih institucija. Svatko ima pravo znati kako se troši javni novac, a svaka odgovorna osoba koja raspolaže javnim novcem ima obvezu pružiti informaciju onom tko je zatraži, u skladu sa zakonom. Ovim ohrabrujem i sve ostale zainteresirane porezne obveznike da iskoriste pravo koje im pruža Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i da zatraže uvid u raspolaganje novcem i mehanizme donošenja odluka u ključnim institucijama hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Ja ću to svakako činiti i u budućnosti, a potpisnici na isplatnim nalozima će na te zahtjeve davati odgovore. Ili neće, ali prije toga neka pročitaju kaznene odredbe iz zakona.
Nije istina da podnošenjem zahtjeva za informacije od javnog značaja pokušavam otežati redoviti rad hrvatskih institucija, kako to tvrdi troje potpisnika. Dostavljanje informacija u skladu sa zakonom je obveza koja proistječe iz svakodnevnog radnog angažmana odgovornih osoba u javnim institucijama i ne smije se dovoditi u pitanje. 
Nije istina da od institucija tražim podatke koji su već javno dostupni. 
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost hrvatske zajednice nikad ne bi saznala da su, recimo, HNV, ZKVH i Hrvatska riječ samo u 2018. godini isplatili najmanje 427.000 dinara Agenciji za grafički dizajn IDDEA Petrovaradin, poduzetnika Darka Vukovića. Analizom odgovora hrvatskih, ali i drugih nadležnih institucija, javnost će saznati kolika je točno svota isplaćena ovoj Agenciji i za koje točno usluge u prethodnim godinama. Jednako tako će saznati i kojim se sve drugim subjektima isplaćuje javni novac, po kojim kriterijima i po čijim odlukama.
Da nije ovih mojih zahtjeva i izvještaja nadležnih inspekcijskih tijela, javnost nikad ne bi saznala da, recimo, Hrvatska riječ za uređivanje i recenziju djela „Panorama duhovnog pjesništva“ isplaćuje honorar Tomislavu Žigmanovu, da za korekturu istog djela isplaćuje honorar Katarini Čeliković, a da onda honorar za lektoriranje djela „Poezija riječi nasušne“ isplaćuje Katarini Čeliković, a za korekturu Tomislavu Žigmanovu. I tako ukrug.
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost nikad ne bi saznala koliko iznose donacije iz inozemstva predstavničkom (našem) tijelu Hrvata u Republici Srbiji i kako se troši taj novac. Niti bi saznala koliko hrvatske institucije isplaćuju raznim osobama po različitim osnovama stalne ili povremene honorare i imaju li za to odobrenje nadležnog državnog tijela. 
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost nikad ne bi saznala da se, recimo, u ZKVH-u ne vodi posebna dnevna evidencija o prisutnosti zaposlenika na radnom mjestu, da se „podrazumijeva“ da rade 8 sati dnevno, pa za sada ostaje nejasno kako se isplaćuju putni troškovi za rad „izvan ureda ili kod kuće“. Jedino je jasno kako zaposlenici ZKVH-a mogu sjediti po kafićima u radno vrijeme.
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost nikad ne bi saznala da, recimo, HNV plaća Tomislavu Žigmanovu devetodnevni službeni put u Koprivnicu (Republika Hrvatska) na Zimsku školu folklora. 
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost nikad ne bi saznala da, recimo, naloge za službeni put direktoru ZKVH-a Tomislavu Žigmanovu ne potpisuje ovlaštena osoba.
Da nije ovih mojih zahtjeva, javnost recimo nikad ne bi saznala da je Tomislavu Žigmanovu mandat na dužnosti predsjednika DSHV-a istekao 30. listopada 2019. godine, pa je logično pitanje po kojem osnovu Žigmanov donosi odluke u ime stranke nakon tog datuma.
Nije istina da ovim želim opteretiti „ionako skromne administrativne resurse hrvatskih institucija i ustanova“, nego je cilj utvrditi materijalno-financijsko poslovanje institucija i ustanova koje postoje radi 57.900 Hrvata u Republici Srbiji i koje se financiraju novcem poreznih obveznika. I zbog toga rad nastavljamo.
Također nije istina da na ovaj način želim „dovesti u pitanje kredibilitet spomenutih ustanova i stvoriti klimu sumnje u pravedno i domaćinsko raspolaganje materijalno-financijskim sredstvima“. Upravo suprotno, namjera je utvrditi činjenice koje nisu dostupne javnosti, a itekako se tiču javnosti.
Jednako tako nije istina ni da je „u pozadini strateški plan razjedinjavanja ojačale zajednice“. Niti ima takvog strateškog plana, niti ima ojačale zajednice
Ovo je samo prva etapa u sastavljanju mozaika funkcioniranja institucija hrvatske zajednice. Fokusiranost jest na jednoj osobi, ali ne iz nečijeg hira, nego zbog upravljačkih instrumenata koje je ta osoba prigrabila izvan regularnih okvira i, što je još važnije, bez povjerenja pripadnika hrvatske zajednice koje se stječe na izborima. Zašto sebe u tu fokusiranost uglavljuju i osobe čija su upravljačka prava uzurpirana, to znaju samo oni.
I na koncu, ako nekoga još uvijek buni „neregistrirana udruga“, potpisnike objavljenog teksta upućujem na članak 4. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon). Ili da angažiraju pravnika. "
 
 
 
Zvonimir Perušić
Porezni obveznik
 
Powered by WordPress.