Duhovski običaji u bačkih Hrvata

HRVATI U SRBIJI
Typography

Dove (di jal.), Duhovi, kršćanski blagdan, spomendan silaska Duha Svetoga na pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća. Otuda i izraz blagdan Pedesetnice. Slave ga kršćani i kao blagdan rođenja Crkve budući da donose kako su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se »dalo krstiti te su primili Duha Svetoga«.   

U Bunjevaca i Šokaca, ispuštanjem glasa h i širnjem akuzativnog oblika u nominativ ne funkcie, taj je izraz preinačen u Dove. U ranom kršćanstvu za taj je blagdan bilo propisa no trodnevno svetkovanje, no Crkva ga je posli je ograničila na dva, s vremenom samo na je dan dan. U bačkih Bunjevaca duhovski običaji počinju u predvečerje blagdana, kad mladi kidaju grančice zove (bazge) kojima će u rano nedjeljno jutro okititi prozore i ograde svojih kuća, ali i gospodarske zgrade. 
Ta je praksa vjerojatno ostatak drevnoga slavenskog običaja te spomen na praslavensku zajednicu prije njezina razlaza i selidbi. Među duhovskim običajima u bačkih Šokaca i Bunjevaca osobito su poznate kraljice: ophod na prvi i drugi dan Duhova u kojem sudjeluju djevojke odjevene u narodnu nošnju te pjevaju prigodne pjesme i pri tom skupljaju darove.
 Lit.: M. Gavazzi, Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Zagreb, 1988; A. Se kulić, Bački Bunjevci i Šokci, Zagreb
(Leksikon bačkih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca, Subotica, svesak V,  str. 49)
 
Powered by WordPress.