Leksikon podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Znanost
Typography

Rad na Leksikonu podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca odvija se u okviru Hrvatskog akademskog društva u Subotici, odnosno njegove Sekcije za leksikografiju.
Leksikon obrađuje prošlost i sadašnjost Hrvata u međurječju Dunava i Tise, od Senandrije (srpski Sentandreja, mađ. Szentendre) na sjeveru, do Novoga Sada na jugu.
Osim događaja, osoba, udruga i institucija nedvojbeno hrvatske naravi, u Leksikon se uvršćuju i druge pojave koje nisu primarno povezane za "Bunjevce", "Šokce", "Race" "Dalmatine" i druge podunavske Hrvate, ali su bile ili jesu od utjecaja na ovdašnje hrvatsko stanovništvo, koje se tradicionalno skriva pod različitim regionalnim i subetničkim imenima.


Leksikon izlazi u svescima (1-2 godišnje). Od 2004., kada je izašao prvi svezak, pa do danas, objavljeno je 12 svezaka, u kojima je obrađeno prvih 15 slova abecede (A-Knj), te drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje prvoga sveska.

Uredništvo Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca čine dr. sc. Slaven Bačić, glavni urednik, prof. Tomislav Žigmanov, izvršni urednik, doc. dr. sc. Petar Vuković, prof. Stevan Mačović te prof. Mario Bara.

U izradu Leksikona uključeno više od 100 suradnika različitih struka iz Vojvodine, Mađarske i Hrvatske.

Leksikon je do sada imao preko 50 predstavljanja u više od 20 mjesta. Najviše predstavljanja bilo je u gradovima i selima u kojima žive Hrvati u vojvođanskome dijelu Bačke (Subotica 12, Đurđin 4, Tavankut 2, Žednik, Mala Bosna i Bikovo po 1 predstavljanje, zatim Sombor 5, Vajska, Lemeš i Bač po 2, a Bereg, Sonta, Bođani, Plavna , Novi Sad i Petrovaradin po 1), zatim u Madžarskoj (Segedin i Pečuh 3, a Santovo 1), kao i u Hrvatskoj (4 u Zagrebu, po 2 puta u Vukovaru, Vinkovicma i Osijeku) te u BiH (Sarajevo 1).

U dosadašnjih 12 svezaka Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca, na ukupno 1283 stranice objavljeno je 1288 natuknica – od biografije `Abrašić, Antun" pa "do preglednoga članka "Književnost"" – koje prati 866 ilustracija i 109 uputnica. Posebno su značajni 4. i 9. svezak, u kojima su obrađene brojne bunjevačko-hrvatske organizacije, ustanove, udruge i tiskovine, koje počinju pridjevom bunjevački odnosno hrvatski.

Tiskana izdanja svezaka Leksikona mogu se naručiti poštom ili kupiti u subotičkim knijžarama. Ovdje možete pročitati u pdf formatu 1 svesku Leksikona.

Powered by WordPress.