Dunja Šimić bandašica i Petar Vukmanov Šimokov bandaš, Dužijance 2023. u Subotici

Kultura
Typography

Na blagdan Tijelova predstavljeni su predvoditelji žetvenih svečanosti, bandaš i bandašica Dužijance 2023. Za bandaša je izabran Petar Vukmanov Šimokov, a za bandašicu  Dunja Šimić iz Subotice. 

 

Blagdan Tijelova proslavljen je 8. lipnja u subotičkoj katedrali-bazilici sv. Terezije Avilske svetom misom. 
Veliki blagdan u katoličkom kalendaru poznat je pod imenom Tijelovo. Pun naziv tog blagdana je Presveto Tijelo i Krv Kristova. 
Na blagdan se sjećamo kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. Bog je u Isusu svima nama dohvatljiv i blizak! Tajnu svojega utjelovljenja utkao je Isus na svojoj posljednjoj večeri u znakove kruha i vina, koji snagom njegove riječi postaju Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament euharistije, dar pričesti, hrana i piće. Posebno su pri tom naglašeni neki elementi tog sakramenta: kruh u obliku hostije, koji se pokazuje kod podizanja; kalež s vinom koji se jednako tako pokazuje vjernicima kao znak i dar.
Tijelovo želi osobito naglasiti istinu da je Isus pravi čovjek i pravi Bog. A kao čovjek da ima tijelo kao i mi. Ljudsko je tijelo dar, a isto tako obdareno mogućnosti da se daruje i razdaje.