Katarina Čeliković v. d. ravnateljica Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

Kultura
Typography

Pokrajinska vlada imenovala je Katarinu Čeliković za vršiteljicu dužnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.  Na istoj sjednici Pokrajinska vlada je donijela Rješenje kojim dosadašnjem ravnatelju Tomislavu Žigmanovu prestaje dužnost, na osobni zahtjev

Katarina Čeliković je u Varaždinu završila osnovnu i srednju školu. Studirala je u Zagrebu na Filozofskom fakultetu, na kojem je diplomirala ruski jezik i komparativnu književnost.
Jedna je od pokretača i članova uredništva katoličkog lista Zvonik iz Subotice. Pokrenula je susret pučkih pjesnika "Lira naiva", Dane Balinta Vujkova i Pokrajinsku smotru recitatora na hrvatskom jeziku