Predstavljani bandaš i bandašica Dužijance 2022.

Kultura
Typography

Mons. Sjepan Beretić je predstavio bandaša i bandašicu te malog bandaša i bandašicu 112. Dužijance - Dužijance 2022.  

Dragi vjernici, čast mi je večeras predstaviti Banadašicu Dužijance 2022. godine: Katarina Piuković, kći Marinka i Anastazije Klum iz subotičke župe Isusova uskrsnuća. Njezina sestra Ivana je apsolventica je na Fakultetu tehničkih znanosti u Novom Sadu, smjer Grafičko inžinjerstvo i dizajn. Mlađa sestra Barbara učenica je prvog razreda općeg smjera  Gimnazije “Svetozar Marković” na hrvatskom jeziku.
Nakon završene osnovne škole Matko Vuković na hrvatskom jeziku Katarina je upisala opći smjer Gimnazije “Svetozar Marković” u Subotici na hrvatskom jeziku. Naša bandašica studira na Fakultetu tehničkih znanosti u Novom Sadu inženjerski menadžment. Zaposlena je na RTV Vojvodine kao prezenter dnevnika na hrvatskom jeziku. U svojoj župi je aktivna u pjevanju i u čitanju. Od sedmog razreda je članica folklora u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo. Osim u folkoru bavila se i dramom. U slobodno vrijeme voli slušati glazbu i družiti se s prijateljima.
Predstavljam i bandaša: Bandaš Dužijance 2022. je Dominik Skenderović iz Župe Presvetog Srca Isusa u Donjem Tavankutu. Sin je Antun Skenderovića i Svetlane Rudić. Dominikova braća su Martin i Josip. Poslije osnovne škole Matija Gubec u Tavankutu, Dominik je završio tehničkku školu Ivan Sarić u Subotici. Zaposlen je u Veneri, a struka mu je mašinski tehničar za kompjutorsko konstruiranje. U svojoj župi je bio aktivan kao ministrant.
U Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo se bavi folklorom 3-4 godine, a u svojoj župi već desetak godina. U sebi nosi ljubav prema zemlji, pa se uz svoj posao, kod svojih roditelja bavi poljoprivredom i stočarstvom 
Premda će mali bandaški par biti službeno predstavljen 25. lipnja, ipak već danas ističem, da je mala bandašica Ema Ivković, kći Slobodana Ivkovića i Lidije Horvat iz palićke župe. Ema je pjevala nastupala na dječjem Festivalu bunjevačkih pisama,
Mali bandaš  je Andrija Kujundžić, sin Miroslava Kujundžića i Jelene Skenderović iz subotičke župe Isusova uskrsnuća. Ima sestru Tereza (19 godina) i sestru Antoniju (13 godina). Andrija je ministrant u svojoj župi, a bavi se športom i tamburicom u Subotičkom gradskom tamburaškom orkestru.
Učenik 3. Razreda škole Matko Vuković
Ministrant u župi Isusova uskrsnuća
Bavi se športom i tamburicom u Subotičkom gradskom tamburaškom orkestru.
UBH „Dužijanca“