Demokratska zajednica Hrvata: Nezakonitosti u postupku izbora ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

Kultura
Typography

Priopćenje za javnost Demokratske zajednice Hrvata: Pokušaj protuzakonitog (re)izbora ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata spriječen je poništavanjem protuzakonito raspisanog natječaja 31.08.2021. godine. 

  

Nije to spriječilo niti UO Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, niti aktualnog ravnatelja Tomislava Žigmanova da ponovo raspišu natječaj za (re)izbor ravnatelja, opet protuzakonito.
Novi je natječaj raspisan 22.09.2021. godine, protuzakonito, jer Zakon predviđa da isti mora biti raspisan najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja. Novi je natječaj, također protuzakonit i iz razloga postavljanja posebnih uvjeta koje kandidat mora ispuniti a koji uvjeti nisu predviđeni niti Zakonom, niti Odlukom o osnutku niti Statutom Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Kao jedan od uvjeta u natječaju za izbor ravnatelja postavljen je i „visoki stupanj znanja hrvatskog jezika“. Provjeru „visokog stupnja znanja hrvatskog jezika“ vršili su članovi Upravnog odbora koji se u tom smislu nisu legitimizirali kao osobe kvalificirane za ovu vrstu provjere, što ocjenu ispunjenosti ovog uvjeta pojedinih kandidata, od strane spomenutih članova Upravnog odbora čini ništavnom.
Sve spomenute radnje i propusti Upravnog odbora i ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislava Žigmanova, uzročno posljedično proizvele su nove nezakonitosti u radu ove ustanove, budući da je aktualnom ravnatelju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata istekao mandat 12.10.2021. godine, dakle, prije više od pet tjedana.
Pokrajinska Vlada vrši osnivačka prava nad zavodima za kulturu nacionalnih savjeta nacionalnih manjina, no do danas nije iskoristila svoje pravo da imenuje VD ravnatelja, čime je stvoren pravni vakuum u radu ove ustanove.
Za sve to vrijeme Tomislav Žigmanov se i dalje u javnosti lažno predstavlja kao ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, vršeći pri tome poslove za koje nije ovlašten.
Obavještavamo stoga javnost, da su sve pravne radnje, sklopljeni ugovori i plaćanja, poduzete od strane Tomislava Žigmanova u svojstvu ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, nakon 12.10.2021. godine ništavne, te će u tom smislu biti predmet sudskog postupka za poništenje istih.
Nije ovo, na žalost, prvi put da se spomenuta osoba lažno predstavlja u javnosti, čineći time nemjerljivu štetu.
 Služba za medije DZH
 
 
 
 Služba za medije DZH
 
 
Powered by WordPress.