Održana promocija monografije Spomenica somborske župe

Kultura
Typography

RKT. Župa Presveto Trojstvo i Katoličko društvo "Ivan Antunović" održali su promociju monografiju Spomenica župe Presvetog Trojstva u Somboru u petak, 12. lipnja u prostorijama Župe Presveto Trojstvo u Somboru. 

Spomenica župe Presvetog Trojstva u Somboru tiskana je 2019. godine u nakladi Rimokatoličke župe Presvetog Trojstva u Somboru i Katoličkog društva „Ivan Antunović“ iz Subotice. Autori su Stjepan Beretić, Gábor Drobina i Josip Pekanović. Spomenica je napisana u tri dijela. Tiskane su dvije knjige, na hrvatskom i na mađarskom jeziku.
Prvi dio na hrvatskom jeziku napisao je Stjepan Beretić, župnik župe stolne bazilike svete Terezije Avilske u Subotici. U prvome dijelu u pet poglavlja obuhvaćena su razdoblja  od kamenog oba do Mohačke bitke, Sombor za vrijeme Osmanlija, djelovanje franjevaca u Somboru u XVII. i XVIII. stoljeću, te prilike u XIX. i XX. stoljeću.
Stjepan Beretić objavljivao je od 2007. do 2012. godine  u katoličkom mjesečniku „Zvonik” seriju članaka o katoličkim župama u Somboru, te „o Somboru u srednjem vijeku i onim povijesnim događajima koji su više ili manje utjecali na tijek društveno – političkih zbivanja u samom gradu kao i na položaj crkvenih institucija i samih vjernika”, kako se navodi u predgovoru. Iste, 2012.  godine župa Presvetog Trojstva u Somboru proslavila je 250. obljetnicu blagoslova današnje crkve Presvetog Trojstva. Tom prigodom nastala je ideja da se tekstovi objavljeni u katoličkom mjesečniku „Zvonik” iskoriste u pripremi ovakve monografije. U prvome dijelu monografije, uz tekst autora Stjepana Beretića, slike, karte i objašnjenja priredio je Gábor Drobina. Svi autori monografije pozivaju se na utemeljene povijesne izvore, navode relevantne tekstove istraživača somborske povijesti. Veliku ulogu u održavanju vjerničkoga života katolika u Somboru, ali i uopće u kulturnom životu, kao i u izobrazbi, zauzimaju franjevci, čijem je djelovanju posvećen velik dio ove monografije. Naziva ih se ovdje, s obzirom na njihovu nezamjenjivu ulogu, čuvarima naroda.
U drugome dijelu monografije, koji potpisuje Gábor Drobina, piše se o katoličkom odgoju u Somboru, malim sakralnim spomenicima, kao i o orguljama i crkvenim zvonima. Ovaj dio osobito interesantno i bogato je opremljen fotografijama. Osobito interesantni su za čitatelja i proučavatelja popisi malih sakralnih spomenika, kao i popisi križeva kroz različita povijesna razdoblja, od najranijih spomena do kraja XX. stoljeća.  Ovdje se donosi pregled povijesti školstva u Somboru. Brojne školske zgrade doživjele su različite namjene tijekom svojega trajanja, ali su sve one bile važna mjesta obrazovanja i stvaranja i promicanja  kulture u Somboru i okolici.
Onome tko bude istraživao povijest Sombora bit će veoma korisno što se unutar poglavlja nalaze podnaslovi koji upućuju na ključne riječi određenoga poglavlja, a koje predstavljaju najvažnije trenutke datoga razdoblja. 
Osim podataka o vjerskome životu u Somboru i sakralnim objektima, kroz monografiju se može pratiti i svakodnevni život i navike Somboraca. Posvećuje se pozornost i gradu kao središtu vjerskoga i kulturnoga života, te se nastoje prikazati i oni podatci o kojima se dugo vremena nije mnogo znalo, te je ovaj nakladnički pothvat vrijedan i kao kronika jednoga grada.
Autor trećega dijela monografije je preč. Josip Pekanović, župnik župe Presvetoga Trojstva u Somboru. Kao župnik ove somborske župe, on daje pregled najznačajnijih događanja u župi u posljednja tri desetljeća. Pobrojana su ovdje važna događanja, ali i ljudi koji su svojim radom i zalaganjem ostavili trag u župskoj zajednici. Navodi sve veće obnove koje su urađene u župi u proteklim desetljećima, kao i o vjerskom životu u župskim filijalama, o brojim kulturnim manifestacijama koje su povezane  životom župe i po imenu navodi sve koji su radili za dobrobit župske zajednice. Pobrojani su svi župnici, kapelani, vjeroučitelji i kantori do današnjih dana.
Postojanje ovakve monografije svjedoči o potrebi kontinuiranoga bilježenja i praćenja života i rada jedne župe, kao i o značaju župske zajednice za jedan grad. Ona obuhvata povijesni pregleda života katoličkoga puka na prostoru Sombora i okolice, sve problem i promjene koje im je donijelo vrijeme, kao i načine na koje su se vjernici s njima suočili i opstali do danas. Suživot s drugim narodima na istome prostoru također je značajno utjecao na razvitak njihovoga školstva, jezika, običaja i načina života uopće. Spomenica župe Presvetoga Trojstva predstavlja pothvat koji  ima višestruku vrijednost koja nadmašuje okvire jedne župe i trajno čuva povijest jednoga Grada s njegovim najznačajnijim sakralnim i drugim objektima
 
Powered by WordPress.