Intervju: Josip Horvat: CroArt čuva, njeguje i potiče kulturnu baštinu Hrvata

Kultura
Typography

Izborna skupština HLU „CroArt“ održana je 02. travnja 2019 . godine u Domu DSHV-a  u Subotici. Rad skupštine protekao je u radnom ozračju članova udruge koji su se okupili , da se podsete što je sve to urađeno u proteklom mandatu (2015-2018) i da izaberu novo rukovodstvo koje će upravljati radom udruge u narednom četvorogodišnjem periodu.    

Na samom početku minutom ćutanja odana je počast nedavno preminuloj članici Kati Horvat .  Izvešće o radu udruge u proteklom četvorogodišnjem periodu podneo je presjednik udruge Josip Horvat.
 
Kako je protekla izborna skupština ?
Izborna skupština CroArt-a protekla je u jedinstvenom mišljenju  svih članova da je protekli mandat opravdao ciljeve osnivanja udruge koje su sada već daleke 2011 osnivači udruge postavili, a  on je : „Okupljanje ljubitelja likovne umjetnosti, razvijanje i njegovanje kulturne tradicije, očuvanje baštine, promicanje kulturnog nasleđa i likovnog stvaralaštva vojvođanskih Hrvata.
 
Izdvojite aktivnosti koje je HLU „CroArt“ iz Subotice realizirala za vrijeme vašeg mandata?
 Aktivnosti udruge  u proteklom  četvorogodišnjem mandatu možemo sažeti u šest cjelina, one su :
Organizacija i realizacija susreta slikara koje organizira i realizuje udruga  gdje se ubrajaju Umjetnička kolonija „Stipan Šabić“......održano osam saziva. Umjetnička kolonija „Panon-Subotica“....održano sedam saziva.
Suradnja i sudjelovanje na manifestacijama koje organiziraju slične udruge u inozemstvu
CroArt je uspio iznegovati plodnu suradnju sa više udruga u Hrvatskoj , Mađarskoj i BiH.
Nabrojat će mo samo nekoloko najznačajnijih :  HLU Vinkovci; LU „Bel-Art“ Belišće, HUB „Art“ iz Dušnoka , KUD „Dragutin Domjanić „ Vugrovec, te suradnju sa Gradišćanskim Hrvatima iz Koljnofa i Željezne Županije u Mađarskoj.
 Suradnja i sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji hrvatskih udruga i drugih institucija i pojedinaca diljem Vojvodine.
U proteklom  periodu CroArt je kontinuirano nastavio već započetu suradnju i uspostavio novu  suradnju sa mnogim udrugama iz Hrvatske zajednice . Tu se svakako mora spomjenuti HKPD „Matoš“ iz Plavne ; HKD „ Vladimir Nazor „ Stanišić“ , HKD Šid –Šid sa kojima suradnja traje od samog osnivanja CroArt-a i gdje se ona pretvorila u prave prijateljske odnose članova među sobom.
 Nesmijemo zaboraviti uspješnu suradnju sa: HKU „Antun Sorg“–Vajska, Hrvatska Čitaonica „Fišer“ iz Surčina, HBKUD „Lemeš“ – Svetozar Miletić, HKPD „Matija Gubec“ –Tavankut , HGU Festival bunjevački pisama,  KPZH „Šokadija „ Sonta  i druge gdje su članovi CroArt-a sudjelovali kao gosti u realizaciji glavnih manifestacija  vojvođanskih udruga.
 Suradnja sa Crkvom i pojedincima
Poznato je da od svog osnutka CroArt surađuje sa župama  Subotičke Biskupije , i pojedincima koji cijene rad CroArt-a  pa su tako u proteklom periodu održane jednodnevne kolonije u župi Sv. Marka–Evanđeliste u Starom Žedniku i župi Presvetog Trojstva u Maloj Bosni, kao i  kod obitelji  Mire i Antuna Poljaković u Starom Žedniku, Ane i Vlade Vukov u Novom Žedniku, obiteljki Miković na Bikovu, i obitelji Stane i Pavla Matarić u Somboru.
Organizacija izložbi samostalnih i skupnih
U proteklih četiri godine CroArt je svake godine uspješno organizirao skupne izložbe djela nastalih na koloniji „Panon-Subotica“ na kojima su se predstavili svi članovi CroArt-a i slikari gosti iz Belišća i Dušnoka. Isto to možemo reći i za izložbe djela koja su nastala na Umjetničkoj kolonijin „Stipan Šabić“. Obe izložbe prati pozivnica i primjereni katalog, sa biografijom učesnika i slikom njegovog rada i osvrtom povjesničara umjetnosti o umjetničkom dojmu svakoga djela.   
Veoma posećena bila je i izložba slika u organizaciji CroArt-a 2017.g u povodu 60-te obljetnice umjetničkog  rada  slikarice jedne od osnivača CroArt-a  g-đe Ruže Tumbas. Ovjde moram istaći da smo kao udruga prepoznati i od drugih institucija te smo pozvani da prikažemo svoje radove  u njihovoj organizaciji. Tu prije svega mislim na izložbe u organizaciji  Galerije Dr. Vinko Perčić i MZ –Palić na Paliću.
Šestu plansku aktivnost čine opći poslovi vezano za rad, zivot i funkcionisanje udruge.
Poznato je da radom udruge upravlja Upravni odbor koji broji pet članova, a sveukupni rad nadzire i kontroliše tročlani Nadzorni odbor. U radu ovih tjela postojala je puna kordiniranost i uvažavanje u proteklom četvorogodišnjem mandatu. Na skupštini  su izabrani  novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora . 
U novi Upravni odbor izabrani su: Nera Pletikosić, Nela Horvat, Branimir Kopilović, Jelena Lipozenčić i Josip Horvat. Novi Nadzorni odbor čine : Tomislav Vidaković, Davor Bašić Palković i Siniša Jurić.
 Na kraju  članovi  CroArt-a otišli su sa skupštine  sa dubokim uvjerenjem da je cjelokupni rad Udruge u proteklom četvorogodišnjem mandatu opravdao postojanje udruge, uspješnom afirmacijom ideja i ciljeva koje su osnivači  2011 godine  postavili i kroz Statut udruge verificirali. 
 
Kako vidite budućnost HLU ‚‚CroArt'' iz Subotice?
Udruga je postala značajni čimbenik na kulturnoj sceni  ne samo grada Subotice , već i diljem Vojvodine. Rad CroArt-a prepoznatljiv je i cijenjen i van granica Vojvodine, odnosno Srbije. Croart je nezaobilazan akter u cjelokupnoj hrvatskoj zajednici u Vojvodini i Srbiji koji kroz umjetnost ono što zovemo „Likovno stvaralaštvo“, čuva, njeguje i potiče kulturnu baštinu Hrvata rekao bi ne samo u Srbiji već i u prostoru Evropske Unije.
 
Koji je program vašeg rada u narednom periodu, Što će biti ciljevi u daljem radu, Koji će Vam biti prioritet u radu?
 Udruga u daljem odnosno budućem radu  nastojat će nastaviti  u istom smjeru , uz podizanje  umjetničke i organizacione razine svog djelovanja. Prvo mislimo postići uključivanjem mladih , visoko obrazovanih slikara u rad udruge, a drugo još boljom organizacijom u pojedinim segmentima rada udruge. Ciljevi udruge ostaju nepromenjeni i u njenom budućem radu  da razvija, potiče i promiče kulturne vrejednosti u oblasti likovne umjetnosti vojvođanskih Hrvata.
 U budućem radu prioriteti udruge bit će rešavanje adekvatnog smještaja i čuvanja slika iz fundusa CroArt-a i još tešnja i bolja suradnja sa sličnim udrugama u inozemstvu i sa hrvatskim  udrugama diljem Vojvodine.  
Razgovarao: Zlatko Ifković
 
 
          
Powered by WordPress.