Najava događaja: Šokci i baština 2023. u Beregu

Zajednička manifestacija šokačkih udruga održat će se u petak, 20. listopada 2023. godine u Domu kulture u Beregu s početkom u 20 sati. 


U programu će nastupiti HKPD Silvije Strahimir Kranjčević - Bereg, KUDH Bodrog - Monoštor, HKUPD Matoš - Plavna, KPZH Šokadija – Sonta i Župa sv, Jurja Vajska.