20 godina od izlaska prvog broja tjednika "Hrvatska riječ"

Novinska izdavačka ustanova „Hrvatska riječ“ prva je osnovana Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine 2002. godine  

Prvi broj tjednika "Hrvatske riječi“ je izašao 31. siječnja 2003. godine. Tjednik „Hrvatska riječ“ izlazi u nakladi od 1500 primjeraka i distribuira se u Vojvodini, NIU „Hrvatska riječ“ se financira iz mjesečnih dotacija Pokrajinskog tajništva za kulturu i  javno informiranje u iznosu od 53 nilijuna dinara. 
 
Izdaju mjesečni podlistak za djecu „Hrcko“ od 2003. godine koji  se financira iz mjesečnih dotacija Pokrajinskog tajništva za kulturu u iznosu od 4 milijun dinara i mjesečni podlistak za mlade "Kužiš" koji se finansira iz proračuna u iznosu od 3 milijuna dinara.