Predstavljamo Forum mladih sa invaliditetom

PONOSNI NA SEBE
Typography

Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, koja se bavi unapređenjem kvalitete života i položaja u društvu osoba sa invaliditetom. 

Kao udruga građana, Forum je osnovan u Beogradu 2005. godine i do sada uspješno realizirao preko 80 projekata, sa više od 3000 direktnih korisnika.  Projekti i aktivnosti Foruma mladih sa invaliditetom su usmjereni su na razvoj inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.