Izbori 2023.: Demokratska zajednica Hrvata izlazi na izbore u koaliciji "Zajedno za budućnost i razvoj - Koalicija za mir i toleranciju"

Vijesti
Typography

Republička izborna komisija (RIK) proglasila je izbornu listu "Zajedno za budućnost i razvoj - Koalicija za mir i toleranciju", na kojoj je dr. Tomislav Stanić na šestom mjestu. Izborna lista će se na glasačkom listiću nalaziti pod rednim brojem 10


U Beogradu je 10. studenoga potpisan je koalicijski sporazum liste "Zajedno za budućnost i razvoj - Koalicija za mir i toleranciju". Potpisnici nici koalicionog sporazuma su predstavnici 13 stranaka, pokreta i udruga nacionalnih zajednica u Republici Srbiji:
– Za budućnost i razvoj, prof. dr. Jahja Fehratović;
– Bošnjačka građanska stranka, Jasminko Hadžisalihović;
– Stranka Crnogoraca, Marijana Ivović Vukotić;
– Vlaška narodna stranka, dr Predrag Balašević;
– Građanski savez Mađara, Laslo Rac Sabo;
– Demokratska zajednica Hrvata, prof. dr Tomislav Stantić;
– Građanska stranka Grka Srbije, Vassilios Proveleggios;
– Vojvođanski pokret, Robert Karan;
– Tolerancije Srbije, Dragan Pavlović;
– Savez Jugoslovena, Goran Miladinović,
– Unija ženske romske mreže i neromske mreže Srbije, Rukija Bektešević;
– Unija banatskih Rumuna, Aleksandar Balan,
– ispred Koalicije za mir i toleranciju ovlašćeno lice, prof. dr. Ferid Bulić.
Ova koalicija će na predstojećim parlamentarnim izborima ići kao manjinska lista, a okuplja više od deset različitih nacionalnosti.
Nosilac liste bi će prof. dr. Jahja Fehratović